BASICS app by BASICS škola

BASICS app by BASICS škola Macbook App Download

Download BASICS app by BASICS škola on Macbook

  • Category: Education
  • Release Date: 2022-09-21
  • Current Version: 2.77494.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 372.59 MB
  • Compatibility: Requires iOS 12.4 or later.

How To Download BASICS app by BASICS škola in Macbook Operating system

If you're looking to Download BASICS app by BASICS škola on your Macbook laptop Then read the following guideline.

Download BASICS app by BASICS škola For OSX

Aplikacija je namijenjena učenicima/cama Muzičko - obrazovnog sistema "Basics škola" i njihovim roditeljima. Za korištenje aplikacije potrebno je imati otvoren nalog koji verifikuje administracija škole. Aplikacija sadrži: - Oglasnu tablu gdje se nalaze uvijek ažurirane informacije o dešavanjima u školi; - Školski kalendar sa detataljno označenim radnim i neradnim danima, kao i trajanjem semestara; - Uvijek ažuriran raspored časova grupne i individualne nastave; - Snimljene časove iz škole koji po principu sadržaja "na zahtjev" omogućavaju učenicima, učenicama i roditeljima premotavanje propuštenih časova u školi; - Pristup online časovima u realnom vremenu za potrebe realizacije online nastave; - eSistem koji čini skup elektronskih alata putem kojih se podnose različiti zahtjevi administraciji škole, a koji uključuju i pregled dosijea učenika i učenice kao i stanje iz elektronskog dnevnika ili terminala za elektronsku prijavu prisustva na nastavi; - Online učionicu, našu dobro poznatu web platformu za učenje na daljinu, koja sadrži mnoštvo multimedijalnih lekcija koje su od sada prebačene u aplikaciju i pristupa im se mnogo lakše i brže; - Forum za diskusije roditelja i menadžmenta škole, u kojem članovi i članice aplikacije mogu podijeliti svoje mišljenje na zadatu temu u cilju poboljšanja sadržaja koje naša škola nudi; - Mogućnost uređivanja vlastitog profila te pregledavanja i praćenja profila onih članova i članica koji su svoj profil označili kao javan tj. vidljiv ostalim članovima i članicama aplikacije; - Mogućnost neograničenog dopisivanja između članova i članica aplikacije putem Inboxa koji nudi sve mogućnosti za razmjenu poruka i fotografija, kao i kreiranje grupa; - Push notifikacije koje obavještavaju korisnike i korisnice aplikacije onda kada administracija škole objavi neku novost na oglasnoj tabli ili kada im neko od članova i članica pošalje privatnu poruku u Inbox.

Screenshots

keyboard_arrow_up