ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง

ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง Macbook App Download

Download ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง on Macbook

  • Category: Education
  • Release Date: 2022-09-21
  • Current Version: 1.0.16
  • Adult Rating: 12+
  • File Size: 32.47 MB
  • Compatibility: Requires iOS 13.0 or later.

How To Download ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง in Macbook Operating system

If you're looking to Download ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง on your Macbook laptop Then read the following guideline.

Download ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง For OSX

สำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบ ALL Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เข้ามาศึกษาเรียนรู้คดีปกครอง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาตนเอง องค์กร และในชีวิตประจำวัน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ การเรียนออนไลน์ การถ่ายทอดสด สื่อการเรียนรู้ ค้นรายการหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการผ่านแอปพลิเคชัน ALL Cloud และเว็บไซต์ https://allcloud.admincourt.go.th

Screenshots

keyboard_arrow_up